Tematiskās nedēļas

2.-9. septembris - drošības nedēļa

12.-16. oktobris – sociālo zinību nedēļa

9.-16. novembris – vēstures nedēļa

7.11. decembris – matemātikas nedēļa

18.-22. janvāris – valodu nedēļa

8.-12. februāris – karjeras nedēļa

8.-16. marts – dabaszinātņu nedēļa

9.-16. aprīlis – digitālā, tehnoloģiju nedēļa

24.-28. maijs – veselības nedēļa

Pirmsskola