Pagarinātās dienas grupa

Skolā darbojas pagarinātās dienas grupa no 1. līdz 9.klasei līdz plkst. 18-iem.

Izglītojamajiem ir iespēja saņemt atbalstu brīvā laika pavadīšanai un mācību darba organizēšanai. Pagarinātās grupas mērķis mācīt izglītojamos mācīties


Pirmsskola