Aktīvās izglītības programmas un licences

Aktīvās izglītības programmu licences

IP nosaukums IP kods Licences Nr. vai ID Licences izsniegšanas gadums Akreditācijas ID Akreditācijas lapas derīguma termiņš
Pirmsskolas izglītības programma 01011111 V-9498 20.12.2017.
Pamatizglītības programma 21011111 V-10112 21.08.2018. 12778 31.12.2020.
Pamatizglītības programma 21011111 V_2459 25.05.2020 12968 31.12.2020.
Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121 V_660 21.08.2018. 11989 06.01.2021.
Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121 V_3959 01.09.2020. 13788 06.01.2021.
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanas traucējumiem 21015611 V-10113 21.08.2018. 12779 31.12.2020.
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanas traucējumiem 21015611 V_2460 25.05.2020. 12969 31.12.2020.
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena programma 31011011 V_661 21.08.2018. 11990 06.01.2021
Pirmsskola