Dalība projektos

Privātā vidusskola “Citruss” ir Nordplus Junior projekta “ME AND MEDIA” dalībnieks un koordinējošā institūcija.

Projekta ietvaros skolas izglītojamie piedalās trīs valstu sadarbībā (Latvija-Lietuva-Dānija), kuras mērķis ir apgūt mēdijus kā instrumentu mākslinieciskajai pašizpausmei. Tiek apgūti dažādi animācijas veidi, kurus izglītojamie izmēģina pēc karuseļa principa. Projekta aktuālās tēmas ir piesārņojums, ekoloģija, dabas aizsardzība it sevišķi Baltijas un Ziemeļvalstīs. Projekta ietvaros katra valsts pēc kārtas uzņem pārējo valstu pārstāvjus, kas ļauj skolēniem iepazīt citu valstu kultūru, dzīvesveidu, pilnveidot savas angļu valodas zināšanas un iemācīties sadarboties dažādu vecumu un tautību komandās.

Privātā vidusskola “Citruss” ir iniciatīvas “Latvijas skolas soma” dalībnieks

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem, kuru ir iespēja saņemt arī mūsu skolas skolēniem . Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros skolēniem tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

„Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Privātās vidusskolas “Citruss” skolēni 2018./2019.m.g. 1.semestrī pateicoties iniciatīvai Latvijas Skolas soma piedalīsies:
1. Latvijas Kinematogrāfistu savienības (LKS) projektā “KINO VISIEM UN VISUR LATVIJĀ”, kura ietvaros noskatīsies vairākas latviešu filmas, kā, piemēram, “PARADĪZE 89”, “ZIGFRĪDS ANNA MEIROVICS”, “IEVAINOTAIS JĀTNIEKS”, “DZIESMU VARA” un daudzas citas, tai skaitā latviešu multiplikācijas FILMAS.
2. Mācību ekskursijā uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju “Rīga leģendās un teikās” un “Naudas ceļš Rīgā cauri gadsimtiem”.
3. Mācību ekskursijā uz kinoteātri SPLENDID PALACE “HOMO NOVUS”.


Pirmsskola