• 8.00–18.00
  • 9.00–11.30

Nodarbību saraksts

Pieejams tikai pilnās dienas grupas apmeklējums.

Pilnās dienas apmeklējums

Sensorika. Runas attīstība. Sižetiskās spēles. Attīstošās spēles. Kustību spēles.
Mūzika un folklora. Radošās nodarbības (filcēšana, zīmēšana, aplicēšana, veidošana).
Pastaiga. Ēdināšana 3 reizes dienā. Dienas miegs.
Rīta grupas apmeklējums pieejams no pirmdienas līdz piektdienai.

Rīta nodarbību grupa

PirmdienaRīta vingrošana. Rīta stunda. Ritms, skaitāmpanti. Burtiņu stunda. Veidošana.
OtrdienaRīta stunda. Sociālās zinības. Latviešu valoda. Pasakas, folklora. Mūzika. Zīmēšana, konstrukcija.
TrešdienaRīta stunda. Matemātika. Loģikas spēles. Rokdarbi.
CeturtdienaRīta stunda. Ētika. Tekstildarbi. Vizuālā māksla. Mūzika. Ritmika.
PiektdienaRīta stunda. 11.00. Sports Olimpiskajā sporta centrā.

Pilnās dienas apmeklējums

PirmdienaBērnu sagaidīšana. Brokastis. Rīta vingrošana. Rīta stunda. Ritms, skaitāmpanti. Burtiņu stunda. Veidošana. Pastaiga. Pusdienas. Atpūta. Launags. Attīstošās spēles, rotaļas.
OtrdienaBērnu sagaidīšana. Brokastis. Rīta stunda. Sociālās zinības. Latviešu valoda. Pasakas, folklora. Mūzika. Zīmēšana, konstrukcija. Pastaiga. Pusdienas. Atpūta. Launags. Attīstošās spēles, rotaļas.
TrešdienaBērnu sagaidīšana. Brokastis. Rīta stunda. Matemātika. Loģikas spēles. Rokdarbi. Eksperimenti, mācību ekskursijas. Pusdienas. Atpūta. Launags. Attīstošās spēles.
CeturtdienaBērnu sagaidīšana. Brokastis. Rīta stunda. Ētika. Tekstildarbi. Vizuālā māksla. Mūzika. Ritmika. Pastaiga. Pusdienas. Atpūta. Launags. Attīstošās spēles, rotaļas.
PiektdienaBērnu sagaidīšana. Brokastis. Rīta stunda. 11.00. Sports Olimpiskajā sporta centrā. Pusdienas. Atpūta. Launags. Attīstošās spēles, rotaļas.
Rīta grupas apmeklējums pieejams no pirmdienas līdz piektdienai.

Rīta nodarbību grupa

PirmdienaRīta vingrošana. Rīta stunda. Ritms, skaitāmpanti. Burtiņu stunda. Pasaules stunda.
OtrdienaRīta stunda. Sociālās zinības. Veidošana. Latviešu valoda, rakstīšana. Zīmēšana, konstrukcija. Mūzika.
TrešdienaRīta stunda. Matemātika. Loģikas spēles. Dabas zinības.
CeturtdienaRīta stunda. Ētika. Tekstildarbi. Dabas mācība. Vizuālā māksla. Mūzika.
PiektdienaRīta stunda. 11.00. Sports Olimpiskajā sporta centrā.

Pilnās dienas apmeklējums

PirmdienaBērnu sagaidīšana. Brokastis. Rīta vingrošana. Rīta stunda. Ritms, skaitāmpanti. Burtiņu stunda. Pasaules stunda. Pastaiga. Pusdienas. Atpūta. Maņu darbnīca. Latviešu valodas pulciņš. Maņu darbnīca, dabas materiāli. Launags. Attīstošās spēles , rotaļas.
OtrdienaBērnu sagaidīšana. Brokastis. Rīta stunda. Sociālās zinības. Veidošana. Latviešu valoda, rakstīšana. Zīmēšana, konstrukcija. Mūzika. Pastaiga. Atpūta. Pusdienas. Ritmika. Folklora/ Mūzika. Attīstošās spēles. Launags. Attīstošās spēles, rotaļas.
TrešdienaBērnu sagaidīšana. Brokastis. Rīta stunda. Matemātika. Loģikas spēles. Dabas zinības. Eksperimenti, mācību ekskursijas. Pusdienas. Atpūta. Maņu darbnīca, tehnoloģijas. Angļu valoda. Latviešu valoda. Launags. Attīstošās spēles, rotaļas.
CeturtdienaBērnu sagaidīšana. Brokastis. Rīta stunda. Ētika. Tekstildarbi. Dabas mācība. Vizuālā māksla. Mūzika. Pastaiga. Pusdienas. Atpūta. Aplicēšana. Ritmika. Attīstošās spēles. Launags. Attīstošās spēles, rotaļas.
PiektdienaBērnu sagaidīšana. Brokastis. Rīta stunda. 11.00. Sports Olimpiskajā sporta centrā. Pusdienas. Atpūta. Angļu valoda. Pasaules stunda. Attīstošās spēles, atpūta. Launags Attīstošās spēles, rotaļas.
Rīta grupas apmeklējums pieejams pirmdienās, otrdienās un trešdienās.

Rīta nodarbību grupa

PirmdienaRīta vingrošana. Rīta stunda. Ritms, skaitāmpanti. Pasaules stunda. Lasīšana. Dabas mācība, pasaules dzīvnieki.
OtrdienaRīta stunda. Sociālās zinības. Latviešu valoda. Loģikas spēles, matemātika. Dabas zinības. Zīmēšana. Rokdarbi.
TrešdienaRīta stunda. Veidošana. Matemātika. Lasīšana. Loģikas spēles.

Pilnās dienas apmeklējums

PirmdienaBērnu sagaidīšana. Brokastis. Rīta vingrošana. Rīta stunda. Ritms, skaitāmpanti. Pasaules stunda. Lasīšana. Dabas mācība, pasaules dzīvnieki. Pastaiga. Pusdienas. Atpūta. Rakstīšana. Latviešu valodas pulciņš. Maņu darbnīca, dabas materiāli. Launags. Attīstošās spēles, rotaļas.
OtrdienaBērnu sagaidīšana. Brokastis. Rīta stunda. Sociālās zinības. Latviešu valoda. Loģikas spēles, matemātika. Dabas zinības. Zīmēšana. Rokdarbi. Pastaiga. Pusdienas. Atpūta. Folklora/ Mūzika. Ritmika. Attīstošās spēles. Launags. Attīstošās spēles, rotaļas.
TrešdienaBērnu sagadīšana. Brokastis. Rīta stunda. Veidošana. Matemātika. Lasīšana. Loģikas spēles. Eksperimenti, mācību ekskursijas. Pusdienas. Atpūta. Filcēšana, tehnoloģijas. Latviešu valoda. Angļu valoda. Launags. Attīstošās spēles, rotaļas.
CeturtdienaBērnu sagaidīšana. Brokastis. Rīta stunda. Ētika. Vizuālā māksla. Mūzika. Tekstildarbi. Zīmēšana, konstrukcija. Pastaiga. Pusdienas. Atpūta. Pasaku ilustrēšana. Aplicēšana. Ritmika. Launags. Attīstošās spēles, rotaļas.
PiektdienaBērnu sagaidīšana. Brokastis Rīta stunda. Pasaules stunda, digitālo prasmju nodarbība. Pusdienas. Atpūta. Dabas zinības. Tekstildarbi. Angļu valoda. Mājas darbi, atpūta. Launags Attīstošās spēles, rotaļas.
Pirmsskola