Mūsu mērķis ir intelektuālā un radošā bērnu attīstība.
Mēs strādājam, lai bērns attīstītos.

Individuāla pieeja ─ Radošums ─ Droša vide ─ Kvalitatīva pārtika
Rīgas centrā, Baznīcas ielā 5

Aicinām pie mums, ja:

» jūs vēlaties, lai bērna personībai tiktu veltīta īpaša uzmanība;
» jums mācību procesā svarīga indivuālā pieeja;
» jums ir svarīga mierīga, komfortabla mācību vide.

Izglītības mērķi:

» katra izglītojamā spēju atpazīšana un attīstīšana;
» pozitīvas skolēnu motivācijas izveide;
» radoši domājošu personību veidošana;
» integrācija nacionālajā un pasaules kultūrās;
» spēja aktīvi iesaistīties sabiedrības dzīvē.

Skolā regulāri norit:

» darbs dažāda vecuma grupās,
» dažādu aktuālu pasaules problēmu apspriešana,
» radoši uzdevumi,
» muzeju ekskursijas,
» teātra un izstāžu apmeklējumi.

Labi paēduši skolēni:

» mēs nodrošinām trīs ēdienreizes dienā, lai nebadotos un paveiktu daudz interesanta;
» katru dienu bērniem pieejami svaigi augļi;
» vienmēr pieejams dzeramais ūdens neierobežotā daudzumā;
» ēdināšanu nodrošina uzņēmums ar lielu pieredzi bērnu ēdināšanā;
» individuālas ēdienkartes bērniem ar pārtikas alerģiju, pārtikas produktu nepanesamību u.c.

Mūsu skolēni:

1

būs izkopuši meta-priekšmetiskās kompetences, kas nepieciešamas turpmākajā dzīvē, multikulturālā sabiedrībā un augsti attīstītā, uz pārmaiņām orientētā tehnoloģiskajā pasaulē;

2

pratīs plānot savu darbību, mērķtiecīgi turpināt izglītību, kas balstīta uz pašu spējām

3

apzināsies savas tiesības un pienākumus, kā arī nenoliegs citu tiesības

4

būs apguvuši projektdarbības pamatus

Zvaniet 29234545 vai rakstiet skola@citruss.lv
Baznīcas iela 5, Rīga

Labprāt atbildēsim uz jūsu jautājumiem!
Pirmsskola