Skolēnu brīvdienas

2019./2020. mācību gadā izglītojamiem ir šādas brīvdienas:
  • Rudens brīvdienas – no 2019. gada 21. oktobra līdz 25. oktobrim;
  • Ziemas brīvdienas – no 2019. gada 23. decembra līdz 2019. gada 3. janvārim;
  • Pavasara brīvdienas 1.–11. klases skolēniem – no 2020. gada 16. marta līdz 20. martam;
    12. klases skolēniem pavasara brīvdienas no 2020. gada 23. līdz 27. martam.
  • Vasaras brīvdienas 1.–8. klašu un 10.–11. klašu bērniem no 2020. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Valdībā apstiprināti noteikumi par 2019./2020. mācību gada, semestru un skolēnu brīvlaiku sākuma un beigu laiku skolās, kas īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas Latvijā.

Pirmsskola