Aktīvās izglītības programmas un licences

Aktīvās izglītības programmu licences

Nosaukums Licences numurs vai ID Licencēšanas datums Akreditācijas ID
Pirmsskolas izglītības programma V-9498 20.12.2017
Pamatizglītības mazākumtautību programma V_660 21.08.2018 11989
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma V_661 21.08.2018 11990
Pamatizglītības programma V-10112 21.08.2018 11693
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem V-10113 21.08.2018 11694
Pirmsskola