Septembris - mākslas nedēļa

Novembris – vēstures, sociālo zinību nedēļa

Decembris – fizikas, ķīmijas nedēļa

Februāris – valodu nedēļa

Marts – bioloģijas, ģeogrāfijas nedēļa

Aprīlis – matemātikas nedēļa

Maijs – sporta nedēļa

Pirmsskola