Februāris

20.februāris - mācībvaloda 6.kl.
21.februāris - mācībvaloda 3.kl.
26.februāris - matemātika 6.kl.
27.februāris - matemātika 3.kl.
28.februāris - valsts val. 6.kl.

Marts

5.marts - valsts val. 3.kl.
7.marts - dabaszinības 6.kl.
12.marts - angļu val. 12.kl.
13.marts - angļu val. 12.kl.
14.marts - angļu val., krievu val. 12.kl.
15.marts - krievu val. 12.kl.

Maijs

21.maijs - latviešu val. 12.kl.
22.maijs - mācībvaloda, valsts val. 9.kl.
23.maijs - mācībvaloda, valsts val. 9.kl.
24.maijs - matemātika 12.kl.
28.maijs - vēsture 12.kl.
29.maijs - svešvaloda 9.kl.
30.maijs - fizika 12.kl., svešvaloda 9.kl.

Jūnijs

4.jūnijs - matemātika 9.kl.
5.jūnijs - bioloģija 12.kl.
7.jūnijs - ķīmija 12.kl.
11.jūnijs - vēsture 9.kl.

Pirmsskola