2018./2019. mācību gadā izglītojamiem ir šādas brīvdienas:
  • Rudens brīvdienas – no 2018. gada 22. oktobra līdz 26. oktobrim;
  • Ziemas brīvdienas – no 2018. gada 24. decembra līdz 2019. gada 4. janvārim;
  • Pavasara brīvdienas 1.–11. klases skolēniem – no 2019. gada 11. marta līdz 15. martam;
  • 12. klases skolēniem pavasara brīvdienas no 2019. gada 18. līdz 22. martam.
  • Vasaras brīvdienas 1.–8. klašu un 10.–11. klašu bērniem no 2019. gada 3. jūnija līdz 30. augustam.

Valdībā apstiprināti noteikumi par 2018./2019. mācību gada, semestru un skolēnu brīvlaiku sākuma un beigu laiku skolās, kas īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas Latvijā.

Pirmsskola