MK rīkojums "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
paredz attālinātu mācību procesu no 2020.gada 13.marta līdz 9.jūnijam.
Visa aktuālā informācija tiks sūtīta Eklases pastā.
Jautājumu gadījumā vērsties pie klašu audzinātājiem vai skolas administrācijas.

Mūsu mērķis ir intelektuālā un radošā bērnu attīstība.
Mēs strādājam, lai bērns attīstītos.

Individuāla pieeja ─ Radošums ─ Droša vide ─ Kvalitatīva pārtika
Rīgas centrā, Baznīcas ielā 5

Aicinām pie mums, ja:

» jūs vēlaties, lai bērna personībai tiktu veltīta īpaša uzmanība;
» jums mācību procesā svarīga indivuālā pieeja;
» jums ir svarīga mierīga, komfortabla mācību vide.

Izglītības mērķi:

» katra izglītojamā spēju atpazīšana un attīstīšana;
» pozitīvas skolēnu motivācijas izveide;
» radoši domājošu personību veidošana;
» integrācija nacionālajā un pasaules kultūrās;
» spēja aktīvi iesaistīties sabiedrības dzīvē.

Skolā regulāri norit:

» darbs dažāda vecuma grupās,
» dažādu aktuālu pasaules problēmu apspriešana,
» radoši uzdevumi,
» muzeju ekskursijas,
» teātra un izstāžu apmeklējumi.

Labi paēduši skolēni:

» mēs nodrošinām trīs ēdienreizes dienā, lai nebadotos un paveiktu daudz interesanta;
» katru dienu bērniem pieejami svaigi augļi;
» vienmēr pieejams dzeramais ūdens neierobežotā daudzumā;
» ēdināšanu nodrošina uzņēmums ar lielu pieredzi bērnu ēdināšanā;
» individuālas ēdienkartes bērniem ar pārtikas alerģiju, pārtikas produktu nepanesamību u.c.

Mūsu skolēni:

1

būs izkopuši meta-priekšmetiskās kompetences, kas nepieciešamas turpmākajā dzīvē, multikulturālā sabiedrībā un augsti attīstītā, uz pārmaiņām orientētā tehnoloģiskajā pasaulē;

2

pratīs plānot savu darbību, mērķtiecīgi turpināt izglītību, kas balstīta uz pašu spējām

3

apzināsies savas tiesības un pienākumus, kā arī nenoliegs citu tiesības

4

būs apguvuši projektdarbības pamatus

Zvaniet 29234545 vai rakstiet skola@citruss.lv
Baznīcas iela 5, Rīga

Labprāt atbildēsim uz jūsu jautājumiem!
Pirmsskola